Projekt Podburz – Polanka Wielka

-a A+

Za pośrednictwem Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Borysławia w dniach 8–10 czerwca została podpisana partnerska umowa między gminą Polanka Wielka (Polska) i gminą miejsko-wiejską Podburz (Ukraina). Umowę podpisali wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan i wójt Podburza Maria Kucir.

Delegację uroczyście powitał chór ukraińskiej greckokatolickiej cerkwi Wniebowstąpienia i zespół taneczny „Pidburzanka”. Potem zebrani odwiedzili stary cmentarz polski, który jest zaniedbany i potrzebuje odnowienia.

Delegacja z Polanki Wielkiej razem z prezesem RTKPB Sergiuszem Sylantiewym i wiceprezesem Marią Tarnawską odwiedzili też ostatnią rodowitą Polkę w Podburzu – panią Helenę Marycz. Jest ona najstarszą w naszym towarzystwie i jako pierwsza otrzymała legitymację towarzystwa.

Następnym punktem współpracy będzie wyjazd mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Podburz w terminie 25–27 sierpnia bieżącego roku, do Polanki Wielkiej, dokąd zostali zaproszeni również przedstawiciele naszego towarzystwa.

Maria Tarnawska
wiceprezes RTKPB

Tekst ukazał się w nr 12 (280) 30 czerwca - 13 lipca 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.