15/02/2018 20:17

I Turniej Tenisa Stołowego u Polaków w Samborze

11 lutego w Domu Polskim w Samborze odbył się I Turniej Tenisa Stołowego w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Samborze. W turnieju wzięli udział członkowie TKPZL Sambor oraz ich dzieci. Do udziału zgłosiło się 23 uczestników: 9 w grupie młodszej (do 20 lat) i 14 w grupie starszej, od 20 do 60 lat.

15/02/2018 08:40

Oświadczenie zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Od drugiej połowy lipca 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuowała podjętą wcześniej przez stronę polską na Białorusi rekonstrukcję cmentarzy żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919–1920.

14/02/2018 15:18

„A nadzieja znów wstąpi w nas”

Pod tym hasłem dnia 28 stycznia w Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie odbyły się jasełka – które ponownie przypomniały nam, jak ważny jest czas Bożego Narodzenia i dlaczego tak uroczyście je obchodzimy.

30/12/2017 18:33

Fryderyk Chopin – nokturn miłości

W kijowskim Domu Kina 29 listopada odbył się wieczór poświęcony twórczości Fryderyka Chopina, zorganizowany przez Art Business Academy przy uczestnictwie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”.

30/12/2017 18:30

Etnofolklorama-2017

W Kijowie odbył się festiwal stowarzyszeń narodowościowo-kulturalnych Etnofolklorama-2017.

27/12/2017 17:57

Moje praktyki

Nauczyciel – jak wiele treści i znaczenia zawiera to słowo, i dla każdego jest to coś zupełnie odmiennego.

20/12/2017 20:15

Polacy na Wschodzie – nasze zobowiązanie

W dniach 26–28 maja 2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowy do Lwowa, którego celem było przygotowanie nauczycieli (ze szkół zaangażowanych w projekt) do efektywnego wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz zapoznanie się z działalnością polskich organizacji działających na terytorium Ukrainy.

14/12/2017 02:42

Wraz ze śniegiem do Strzałkowic dotarł św. Mikołaj

Grudzień to radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Najbardziej radosny jest dla dzieci, które czekają na przyjście świętego Mikołaja. Tę radość odczuły także dzieci z Centrum Kulturalno-Oświatowego Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach, między innymi dzieci ze Strzałkowic, Dąbrówki i Starego Sambora.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.