Przedłużanie ważności Karty Polaka

-a A+

Wydział Karty Polaka Konsulatu Generalnego RP we Lwowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka, wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty jej ważności.

Posiadacze Kart Polaka z ważnością do 2018 r. mogą zgłaszać się do Wydziału Karty Polaka z wnioskami o przedłużenie ważności KP, bez uprzedniej rejestracji od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00.

Źródło: lwow.msz.gov.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.