Drezyną ze zniczami z Przemyśla do Niżankowic

-a A+

28 października na cmentarzu w Niżankowicach zapalono ponad 500 zniczy, które Stowarzyszenie Linia 102.pl z Przemyśla dostarczyło drezyną kolejową „Przemyślanka”.

Dzięki porozumieniu ze strażą graniczną Polski i Ukrainy oraz służbami celnymi obu krajów dla tej akcji po raz piąty od wielu lat zostało otwarte nieczynne przejście kolejowe na granicy polsko-ukraińskiej w Małchowicach – Niżankowicach.

Fot. Jerzy Giec

Członkowie Stowarzyszenia Linia 102.pl oraz przybyły zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak razem z miejscowymi Ukraińcami zapalili płomyki pojednania na grobach polskich i ukraińskich, m.in. na mogiłach uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. Aleksandra Adamowicza i przedwojennego burmistrza Niżankowic Adolfa Medveczkiego.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.