Drezyną ze zniczami z Przemyśla do Niżankowic

-a A+

28 października na cmentarzu w Niżankowicach zapalono ponad 500 zniczy, które Stowarzyszenie Linia 102.pl z Przemyśla dostarczyło drezyną kolejową „Przemyślanka”.

Dzięki porozumieniu ze strażą graniczną Polski i Ukrainy oraz służbami celnymi obu krajów dla tej akcji po raz piąty od wielu lat zostało otwarte nieczynne przejście kolejowe na granicy polsko-ukraińskiej w Małchowicach – Niżankowicach.

Fot. Jerzy Giec

Członkowie Stowarzyszenia Linia 102.pl oraz przybyły zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak razem z miejscowymi Ukraińcami zapalili płomyki pojednania na grobach polskich i ukraińskich, m.in. na mogiłach uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. Aleksandra Adamowicza i przedwojennego burmistrza Niżankowic Adolfa Medveczkiego.

Konstanty Czawaga

20/04/2017 14:35

Specjalny pociąg Przemyśl – Niżankowice pojedzie już w sobotę

22 kwietnia w pobliżu stacji Niżankowice po raz drugi w ciągu ostatnich sześciu zostanie otwarte tymczasowe pasażerskie przejście kolejowe przez polsko-ukraińską granicę.

25/04/2017 18:36

Pierwsza wyprawa turystyczna drezyną z Przemyśla do Niżankowic

Rankiem 22 kwietnia polska drezyna kolejowa z dwudziestoosobową grupą turystów z Przemyśla przekroczyła granicę polsko-ukraińską przez przejście, którego jeszcze nie ma na żadnych mapach. W Malhowicach – Niżankowicach, gdzie w pobliżu torów zostało otwarte tymczasowe przejście, niedawno odnowioną linią kolejową wjechał na Ukrainę szynobus.

23/05/2017 18:35

Nowe połączenie kolejowe Lwów-Kraków od 1 sierpnia

Na zwołanej 23 maja we Lwowie konferencji prasowej, Wojciech Balczun, prezes kolei ukraińskich, poinformował, że spółka uruchomi już 1 sierpnia pierwszy pociąg na trasie ze Lwowa do Krakowa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.