Sprostowanie Marka Zapora, wicekonsula KG RP w Łucku ws. doniesień w ukraińskich mediach

-a A+

W związku z pojawiającymi się w niektórych ukraińskich mediach doniesieniami odnośnie mojego wystąpienia podczas konferencji na temat Henryka Józewskiego w Równem informuję, że przypisywane mi oświadczenie zostało wyrwane z kontekstu i przekłamane.

Nie powiedziałem, że Lwów jest polskim miastem. Wyraźnie mówiłem o tym, że Lwów był polskim miastem w 1918 roku, kiedy większość jego mieszkańców stanowili Polacy. Kwestia ta pojawiła się podczas dyskusji, która wybuchła, gdy zaprotestowałem przeciwko używaniu terminu „polska okupacja”, jakiego w niektórych wystąpieniach używano w stosunku do okresu międzywojennego na Wołyniu.

Szkoda, że podając poważne informacje dziennikarze oparli się na pojedynczej, stronniczej relacji i nie spróbowali skontaktować się ani ze mną, ani z innymi osobami obecnymi na konferencji. Wyjątkiem są tu wołyńskie media, które o komentarz poprosiły mnie i jednego z obecnych na konferencji profesorów.

Bardzo żałuję też, że postać Józewskiego, wielkiego przyjaciela Ukrainy i osoby, która mogłaby być symbolem polsko-ukraińskiego porozumienia, została w cytowanych przez media słowach jednego z rówieńskich historyków przedstawiona w sposób wyraźnie temu porozumieniu nie służący.

Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku

Marek Zapór

Źródło: luck.msz.gov.pl

18/02/2014 11:49

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zakończyło się podpisywanie wszystkich 117 umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość to 174,1 mln euro.

19/02/2014 14:13

Komunikat MSZ po spotkaniu z zastępcą Ambasadora Ukrainy

W związku z dramatycznym zaostrzeniem sytuacji w Kijowie, ofiarami śmiertelnymi i około setką rannych w wyniku starć sił bezpieczeństwa z demonstrantami do MSZ RP został zaproszony we wtorek w trybie pilnym zastępca Ambasadora Ukrainy w Warszawie.

08/01/2016 19:20

Marcin Wojciechowski odwołany ze stanowiska ambasadora Polski na Ukrainie

W Monitorze Polskim ukazały się postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o odwołaniu ambasadorów Tomasza Arabskiego i Marcina Wojciechowskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.