Apel pamięci w rocznicę wspólnego zwycięstwa nad bolszewizmem w 1920 roku

-a A+

W rocznicę „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia 1920 roku oddajemy hołd poległym oficerom i żołnierzom Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz ich Towarzyszom Broni Wojska Polskiego, którzy ramię w ramię bronili Europy przed nawałą bolszewicką.

Cześć ich pamięci!


Śniąc o wolnej Ukrainie, ukraińscy żołnierzy nie szczędzili krwi w walce o niepodległą Polskę.

Pamiętamy apel Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 17 maja 1920 roku: „W imieniu Polski wznoszę okrzyk: niech żyje wolna Ukraina!”

Niech wspólnie przelana krew na polach bitew za Wolność Waszą i Naszą oświeci i wzmocni trwałe braterstwo między naszymi zaprzyjaźnionymi Narodami – Ukraińskim i Polskim!

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.