Wkrótce rozpocznie się modernizacja przejścia kolejowego w Medyce

-a A+

Podkarpacki Urząd Wojewódzki ogłosił przetarg na modernizację kolejowego przejścia granicznego w Medyce k. Przemyśla.

Jak na razie ogłoszony przetarg dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Proces ten ma zostać podzielony na trzy etapy. W I i II etapie ma zostać wykonana dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza i kosztorysowa, zawierająca m.in. projekt budowlany oraz założenia koncepcji architektonicznej opracowanej przez firmę Transkol Biuro Projektów i Realizacji Budownictwa Kolejowego Sp. z o.o. W etapie III procesu ma znaleźć się usługa nadzoru autorskiego nad dokumentacją.

Termin składania ofert upływa 22 maja 2017 Prace budowlane mają rozpocząć się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku. Planowana jest budowa m.in. rampy rozładunkowej oraz torów: szerokiego i normalnego, jak również infarstruktury dla pojazdów ciężarowych, parkingów oraz nowego budynku odpraw. Ma powstać także hala rewizyjna pozwalająca na kontrolę wagonów i pojazdów oraz magazyn dla materiałów niebezpiecznych. W ramach modernizacji wymienionych zostanie co najmniej 12 km torów oraz powstaną 54 nowe rozjazdy, co ułatwi i przyśpieszy ruch na granicy polsko-ukraińskiej.

Do 2023 roku PKP PLK S.A. ma zamiar wydać łącznie ok. 100 mln zł na modernizację przejścia granicznego Medyka – Mościska II.

Źródło: polukr.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.