Wiceminister Joanna Wronecka z dwudniową wizytą na Ukrainie

-a A+

Polacy w pełni solidaryzują się ze społeczeństwem ukraińskim w tym trudnym okresie – mówiła wiceminister Joanna Wronecka podczas wizyty na Ukrainie.

Głównym celem wizyty było przekazanie pomocy humanitarnej dla osób przesiedlonych oraz rozmowy na temat polskiej współpracy rozwojowej i humanitarnej z przedstawicielami ukraińskich władz, organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

- Oprócz konsekwentnego wspierania Ukrainy na poziomie politycznym, Polska przekazuje niezbędną pomoc humanitarną najbardziej potrzebującej ludności Ukrainy – podkreśliła wiceszefowa polskiej dyplomacji na spotkaniu z władzami obwodu charkowskiego. - Od końca 2013 r. udzielamy pomocy osobom przesiedlonym, zapewniając im dach nad głową oraz wsparcie finansowe, żywnościowe czy zdrowotne. Wiceminister Wronecka w Charkowie przekazała zestawy leków, pakietów higieniczno-żywnościowych oraz ubranek dziecięcych na rzecz blisko tysiąca osób dotkniętych skutkami kryzysu na Ukrainie.

Podczas wizyty na Ukrainie wiceminister Joanny Wronieckiej towarzyszyli jej poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska, ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, konsul generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński.

W Kijowie wiceminister spotkała się z Oleną Zerkal, zastępcą szefa MSZ Ukrainy ds. integracji europejskiej. Wiceminister Wronecka potwierdziła chęć dalszej ścisłej współpracy z rządem ukraińskim na rzecz udanej transformacji kraju. – W ciągu ostatnich dwóch lat udało się osiągnąć znaczące rezultaty. Wiele ważnych reform zostało przeprowadzonych lub rozpoczętych, powstają nowe instytucje i nowe ramy prawne – zwróciła uwagę wiceminister.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji spotkała się również z Ministrem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, z którym rozmawiała na temat wsparcia przez Polskę procesu decentralizacji na Ukrainie i reformy samorządowej. Wśród rozmówców wiceminister znaleźli się także: ambasador Unii Europejskiej w Kijowie, przedstawiciele ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Służby Maltańskiej i Polskiej Akcji Humanitarnej. Również Joanna Wroniecka przeprowadziła rozmowę z bp Stanisławem Szyrokoradiukiem, ordynariuszem diecezji Charkowsko-Zaporożskiej.

Ukraina jest jednym z priorytetowych krajów polskiej współpracy rozwojowej. Według szacunkowych danych w 2016 r. MSZ przeznaczyło na rzecz Ukrainy kwotę ponad 30,67 mln PLN. Wsparcie obejmuje współpracę przy wdrażaniu kluczowych reform: samorządowej, oświaty, antykorupcyjnej. Prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie lokalnego sektora prywatnego oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Źródło: charkow.msz.gov.pl

18/02/2014 11:49

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zakończyło się podpisywanie wszystkich 117 umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość to 174,1 mln euro.

19/02/2014 14:13

Komunikat MSZ po spotkaniu z zastępcą Ambasadora Ukrainy

W związku z dramatycznym zaostrzeniem sytuacji w Kijowie, ofiarami śmiertelnymi i około setką rannych w wyniku starć sił bezpieczeństwa z demonstrantami do MSZ RP został zaproszony we wtorek w trybie pilnym zastępca Ambasadora Ukrainy w Warszawie.

08/01/2016 19:20

Marcin Wojciechowski odwołany ze stanowiska ambasadora Polski na Ukrainie

W Monitorze Polskim ukazały się postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o odwołaniu ambasadorów Tomasza Arabskiego i Marcina Wojciechowskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.