Polski rząd wspiera budowę nowego przejścia dla pieszych na granicy z Ukrainą

-a A+

Rząd RP poparł zamiar budowy nowego punktu kontrolnego „Niżankowice – Malhowice” na granicy polsko-ukraińskiej.

Czytamy w odpowiedzi na wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych posłów sejmowych Joanny Muchy i Wojciecha Wilka, w sprawie budowy przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice i jego przystosowania do odprawy pieszych.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wszelkie działania, których celem jest aktywizacja kontaktów między obywatelami RP oraz Ukrainy. Dlatego też Ministerstwo popiera również te inicjatywy, których celem jest zwiększenie przepustowości przejść granicznych – napisał odpowiadający sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, władzę lokalne przedstawiły program funkcjonalno-użytkowy budowy drogowego przejścia granicznego w Malhowicach, który uwzględnia infrastrukturę dla obsługi ruchu pieszego.

„Kwestia zmiany zakresu ruchu na przejściu Malhowice/Niżankowice, w stosunku do pierwotnego porozumienia międzyrządowego, poprzez uruchomienie pieszego ruchu osobowego, wymaga jeszcze usankcjonowania przez obydwie strony na poziomie wyższym, co zostanie dokonane najprawdopodobniej w ramach porozumienia o otwarciu przejścia w Malhowicach, zgodnie z art. 7 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych (sporządzona 18.05.1992 r.)” – podsumował sekretarz stanu polskiego MSZ.

Źródło: ES/sejm.gov.pl/eurointegration.com.ua

29/01/2008 02:48

Coraz dalej z Ukrainy do Polski

Kompromitacja i wielki wstyd dla Polski – tak można określić to, co się dzieje przed polskim konsulatem we Lwowie i na wschodnich przejściach granicznych.

29/01/2008 10:00

„Przeki” i „Szoszoni”

Niezorientowanym w przygranicznym slangu polsko-ukraińskim wyjaśniam.

04/08/2015 14:37

Elektroniczne tablice będą informować o kolejkach na przejściach granicznych

„Informacje o kolejkach na przejściach granicznych będą wyświetlane i co godzinę aktualizowane na monitorach LCD na stacjach benzynowych. Zostanie to zrobione w celu zmniejszenia kolejek na granicach” – informuje służba prasowa Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.