31/07/2018 15:33

80 urodziny Białego Słonia w Czarnohorze

W dniach 28-29 lipca br. w Werhowynie (d. Żabiu) i na szczycie góry Pop Iwan w Czarnohorze świętowano jubileusz 80-lecia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego wśród miejscowych Białym Słoniem.

27/07/2018 10:46

„Sensacyjne odkrycie” we Lwowie

W ubikacji Lwowskiej Sali Organowej znaleziono freski polskiego malarza Rosena – doniósł w sensacyjnym tonie lwowski, skądinąd na ogół wyważony, portal zaxid.net

20/07/2018 16:32

Mundialowy Kazań

Ze zdziwieniem skonstatowałem, że w Kazaniu polityka nie jest w rozmowach tematem dominującym, a Polska nie jest odbierana jako Judasz słowiańszczyzny. Ci, którzy nie pasjonują się polityką i prawdopodobnie nie spędzają większości czasu przed telewizorem, nie klasyfikują Polski od razu jako kraju wrogiego.

03/07/2018 20:26

Przywołać pamięć lecznicy doktora Tarnawskiego!

Zaangażowanie jednej osoby, młodej doktorantki Natalii Tarkowskiej wydobywa z niebytu pamięć o sławnej lecznicy. Do tej pory pamiętali o zakładzie przyrodoleczniczym głównie miłośnicy Pokucia i Kresów. Obecnie można przeczytać książkę Tarkowskiej, w Kosowie zaś odbyła się konferencja poświęcona legendarnemu zakładowi.

28/06/2018 16:15

Dewastacja tablicy Wojciecha Kilara

W nocy z 27 na 28 czerwca br. nieznani sprawcy próbowali wyrwać tablicę poświęconą wybitnemu polskiemu kompozytorowi światowej sławy, lwowiakowi Wojciechowi Kilarowi.

27/06/2018 10:31

SDP wniósł zmiany do Statutu

Zmianom statutowym został poświęcony Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP, który obradował 23–24 czerwca w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.