23/02/2017 19:03

Mieszkańcy polskiej wsi Strzelczyska apelują o pomoc w remoncie drogi

Polska wieś Strzelczyska w obwodzie lwowskim słynie z tego, że prawie wszyscy mieszkańcy to Polacy. Jest tam kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz zbudowana z funduszy Senatu RP, nowa szkoła średnia z polskim językiem nauczania. Ale już wiele lat jest problem z drogą, której tak naprawdę tam nie ma.

18/02/2017 12:25

Jasełka w Kołomyi

29 stycznia w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza przy TKP „Pokucie” w Kołomyi odbyły się, zgodnie z tradycją tej placówki, jasełka.

18/02/2017 12:18

Wigilia u babci

Pod tym tytułem 23 stycznia w szkole nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie odbyły się jasełka, które ponownie przypomniały nam jak ważny jest czas Bożego Narodzenia i dlaczego tak uroczyście go obchodzimy. Tegoroczne jasełka w wykonaniu uczniów klasy 4 połączone były ze świętem babci i dziadka.

15/02/2017 12:06

Jasełka bez szopki i Maryi z Dzieciątkiem

Dzieci z grupy teatralnej prowadzonej przez Lubę Lewak i świetlicy „Elementarz”, którą opiekuje się siostra Tadea, działających przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej (SPPZL) zaprezentowały gościom, rodzicom i dziadkom przedstawienie „Jasełka”.

07/02/2017 13:21

Jubileusz Jana Tyssona

W Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie 15 stycznia br. odbyły się obchody jubileuszu z okazji 85. urodzin Jana Tyssona – długoletniego aktora i kronikarza polskiego teatru, entuzjasty polskiej kultury.

01/02/2017 00:46

Opłatek w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

17 stycznia w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie odbyło się tradycyjne przyjęcie opłatkowe, wydane przez konsula generalnego Wiesława Mazura wraz z małżonką Grażyną.

26/01/2017 18:51

Konsulat dziękuje wolontariuszom

Najważniejsze projekty realizowane przez Konsulat Generalny RP we Lwowie odbywają się przy znaczącym wkładzie wolontariuszy. Młodzi ludzie są niezwykle aktywni podczas Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich, Festiwalu Partnerstwa, Polskiej Wiosny Teatralnej czy też przy różnego rodzaju projektach, realizowanych przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.