31/10/2018 09:56

Przeleciało już 30 lat

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) działa już od 30 lat. W dniach 19–20 października br. odbyły się uroczystości z okazji tego jubileuszu. Na program uroczystości złożyła się sesja naukowa, poświęcona miastu i jego wybitnym mieszkańcom, koncert muzyki symfonicznej oraz wielka gala w Operze Lwowskiej.

25/10/2018 20:29

Żegnamy Zbigniewa Jarmiłkę

Wyrazy najszczerszego współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie 
śp. Zbigniewa Mariana Jarmiłki
zm. 25.10.2018 r.

19/09/2018 13:40

Robocze spotkanie w Konsulacie RP

13 września w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Wolność i Demokracja z liderami organizacji polskich lwowskiego okręgu konsularnego.

12/09/2018 21:49

Fundacja Dziedzictwo Kresowe – dzieciom

Fundacja Dziedzictwo Kresowe w ramach realizowanej od ponad pięciu lat misji wspierania nauczania języka polskiego za granicą przekazała w darze na rzecz polskich dzieci z dwóch lwowskich szkół z polskim językiem wykładowym zestawy podręczników dla klas początkowych o łącznej wartości ponad 60.000 zł.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.