10/11/2016 13:40

W Chmielnickim uczczono pamięć poległych żołnierzy ukraińskich

W Chmielnickim (dawn. Płoskirów) ulicami miasta przeszła procesja. Wierni i kapłani modlili się za żołnierzy, którzy zginęli w ATO na wschodzie Ukrainy. W procesji udział wzięły matki i żony poległych. Niosąc fotografie swoich bliskich i ze łzami na oczach upraszały Boga o pokój na Ukrainie.

08/11/2016 15:24

Historia podstawą przyszłości

Obecnie często jest tak, że miasteczka ze wspaniałą przeszłością historyczną czy kulturową nie wykorzystują swojej szansy, którą daje możliwość włączenia się w Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Do takich miasteczek należy niewątpliwie Żurawno w obw. lwowskim.

05/11/2016 16:19

Dzień Zaduszny na Cmentarzu Janowskim

2 listopada, w Dzień Zaduszny, Polacy ze Lwowa tradycyjnie zgromadzili się na Cmentarzu Janowskim. Przed rozpoczęciem mszy św. przy nagrobku św. Józefa Bilczewskiego zostały zapalone tysięcy zniczy na grobach.

03/11/2016 18:49

Polscy Ormianie uczcili pamięć Jadwigi Zarugiewiczowej

W Dzień Zaduszny polscy Ormianie spotkali się pod tablicą pamiątkową Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej Matki Nieznanego Żołnierza. Na uroczystość przybyli polscy Ormianie i sympatycy oraz Marianna Gazarian, żona ambasadora Armenii, z córką.

02/11/2016 14:35

1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim

Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam ludzi naprawdę szczęśliwych. Ich szczęściem nie jest wspaniały pomnik nad grobem, ani kwiaty czy lampiony. Ich szczęściem jest Bóg, którego oglądają.

30/10/2016 16:50

Nagroda im. Łobodowskiego po raz drugi

Od wielu lat jest przykładem tego, że sztuka i kultura są wartościami ponadnarodowymi. Współpracuje i przyjaźni się z twórcami polskimi i ukraińskimi, jest honorowym gościem międzynarodowych festiwali i autorem niezapomnianych spektakli. Człowiek, znany nie tylko we Lwowie – Zbigniew Chrzanowski, dyrektor i reżyser Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie – odebrał kolejną nagrodę: Międzynarodową Nagrodę im. Józefa Łobodowskiego.

19/10/2016 22:39

Trwa walka o dobro lwowskiej parafii św. Antoniego

12 października we lwowskim ratuszu odbyły się społeczne debaty na temat stworzenia Katolickiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, które miałoby powstać na bazie byłego Domu parafialnego kościoła św. Antoniego we Lwowie. Obecnie ten budynek posiada szkoła muzyczna.

19/10/2016 13:04

Polsko-białorusko-ukraińska współpraca ponad granicami

Serce współpracy transgranicznej polsko-białorusko-ukraińskiej w dniu 13 października biło w Bukowlu, ośrodku narciarskim w Ukraińskich Karpatach. Spotkało się tam ponad 300 przedstawicieli 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.